Historie

VVS-Firmaet Lars Juhl Nielsen har en 163 år lang historie med stolte traditioner for godt håndværk. Efter en kort periode som overmontør overtog Lars Juhl Nielsen firmaet i 1983 efter Janus Jørgensen og Grundahl.

Opstarten af virksomheden var fyldt med udfordringer, da midtfirserne var præget af lavkonjunktur og arbejdsløshed. Men der var også ændringer, der åbnede nye muligheder. Naturgassen var kommet til Horsens, og dermed fulgte arbejde med både stikledninger og husinstallationer. Spændende byfornyelsesopgaver, større blikken-slager-entrepriser, ventilationsopgaver samt specielle røropgaver blev en del af hverdagen. Opgaver for kraftværker og forbrændingsanlæg bød på store udfordringer og innovative løsningsmodeller, som i høj grad har formet virksomhedens tankegang og tilgang til opgaverne.

Under slutfirsernes ”kartoffelkur” skiftede firmaets aktiviteter karakter. Fra at beskæftige sig med parcelhuse, andelsboliger og mindre naturgasinstallationer målrettede virksomheden sine aktiviteter. Kompetencerne blev udvidet til at omfatte montageopgaver på tekniske installationer i forbindelse med procesteknik, luftarter, energi-besparende foranstaltninger, større ejendomsrenoveringer samt service og vedligeholdelse.

ljn