Fjernvarmearbejder på forsyningsnet

Vi har særligt uddannede montører med svejsecertifikater og godkendelser til arbejde på varmeværkernes ledningsnet. I dette tilfælde blev der udført nye stikledninger fra gaden og ind til ejendommes hovedhaner i forbindelse med fjernvarmetilslutning. Vognene er specialindrettet med eget generatoranlæg, samt forskellige værktøjer og svejseapparater til dette arbejde.