Blikkenslagerarbejde

Tag- og facadearbejde har de seneste år været inde i en rivende udvikling. For eksempel har falset beklædning og kvistinddækninger været i vækst. Vi følger naturligvis med i denne udvikling, men selv om tiderne skifter, har vi fortsat et mål om at fastholde de håndværks­mæssige dyder, som er nøgleordet for godt blikkenslager-arbejde.

Det skiftende vejrlig med regn, storm og frost, stiller store krav til inddækningernes tæthed, funktionalitet og holdbarhed. Hos os er det en selvfølge, at vores løsninger lever op til dette. Det er også vigtigt for os, at blikkenslagerarbejderne udføres arkitektonisk og håndværks-mæssigt korrekt, fordi funktionalitet og visuel afslutning ofte er prikken over i’et.

Vi tilhører den efterhånden smalle kreds af blikkenslagerfirmaer med egenproduktion af tagrender, nedløb, knækrør og specielle inddækningsdetaljer. Hvis andet ikke er foreskrevet, anvender vi altid Tysk Titan Rheinzink til vores arbejder. Efter en kort periode forstærkes den visuelle oplevelse af kvalitetshåndværk og gode materialer under den årelange patinering. Bygningsudsmykning, renovering af vejrhaner, spir og kugler er også en del af de blikkenslageropgaver, som vi udfører.